Једноставно одржавајте преводе ваше документације

Програм po4a (PO for anything) олакшава превођење документације и одржавање превода. Он из оригиналног документа издваја материјал за превођење, и смешта га у PO фајл који је добро прилагођен изради превода. Онда када преводилац ажурира овај PO, po4a поново умеће превод у структуру оригиналног документа и тако генерише преведени документ.

У случају да је превод завршен само делимично, уместо недостајућег текста ће да се употреби оригинални (обично енглески) текст. На овај начин је обезбеђено да је ваша преведена документација уједно и ажурна у односу на оригиналну, и да је преведена у што је могуће већој мери.

Програм po4a аутоматизује комплетно одржавање превода само једним конфигурационим фајлом у којем се налазе сва подешавања и листа докумената који треба да се преведу. po4a ће аутоматски да их ажурира онда када се нешто промени.

Подржани формати

po4a тренутно подржава следеће формате:

2024-06-17 - po4a 0.73 released

Improve some error messages to help debugging encoding issues now that po4a is much more picky about it (since v0.70). (more details).

2024-01-29 - објављен је po4a 0.70

Велика интерна прерада како би се уместо ручног петљања са кодирањима користио PerlIO. Такође, ово издање исправља многе багове у AsciiDoc, Tex, Markdown, Yaml, TexInfo и у општим деловима. Коначно, ова верзија садржи неколико побољшања документације, тачније po4a(7), где се сада потенцијалним даваоцима доприноса боље представља начин интерног фунцкионисања. (више детаља).

2023-01-01 - објављен је po4a 0.69

Значајно унапређена обрада чувара места у XML, интерна чишћења око Yaml спајањем два парсера која смо имали. Такође, ово издање исправља мале багове у Markdown и Man модулима. (више детаља).

2022-09-04 - објављен је po4a 0.68

Значајно унапређен процес gettextизације и уређено неколико поглавља документације. Такође, сада су po4a-translate и po4a-updatepo застарели: уместо њих би требало да користите po4a. Коначно, ово издање исправља неколико багова у Markdown и Man модулима. (више детаља).

2022-07-14 - објављен је po4a 0.67

Доста исправки багова и побољшања у AsciiDoc, Man, Mardown, xHTML и у модулима језгра (више детаља).

2022-01-02 - објављен је po4a 0.66

Нова опција за избор Yaml елемената који треба да се преведу; Робуснија обрада Asciidoc табела (+исправке багова и ажурирања превода -- више детаља).

2021-11-14 - објављен је po4a 0.65

Дозвољено је груписање неколико превода у један POT фајл у подељеном режиму (+исправке багова и ажурирања превода – више детаља).

2021-09-12 - објављен је po4a 0.64

Исправке багова и ажурирања превода (више детаља).

2021-02-03 - објављен је po4a 0.63

Исправљен проблем који се појавио у 0.62 услед којег преводи po4a бинарних фајлова нису били инсталирани. Уз још исправки багова и ажурирања превода (више детаља).

2020-12-07 - објављен је po4a 0.62

Уклања се обавијање asciidoc како би се спречили проблеме са поновним форматирањем и исправке осталих багова, као и ажурирања превода (више детаља).

2020-08-05 - објављен је po4a 0.61

Још исправки багова (опет како се не би покварили Дебиан пакети који зависе од po4a), ажурирања превода (више детаља).

2020-07-15 - објављен је po4a 0.60

Исправке багова и ажурирања превода (више детаља).

2020-05-20 - објављен је po4a 0.59

Издање које исправља баг који спречава изградњу неколико Debian пакета (барем). Више детаља.

2020-05-04 - објављен је po4a 0.58

2019-10-25 - објављен је po4a 0.57

Ажурирање превода и исправка једног бага за AsciiDoc. (више детаља).

2019-06-06 - објављен је po4a 0.56

Нове могућности и исправке багова, већином за AsciiDoc парсер (више детаља).

2018-12-09 - објављен је po4a 0.55

Нове могућности и исправке багова како за индивидуалне парсере, тако и за заједничке делове програма (више детаља).

2018-06-30 - објављен је po4a 0.54

Исправили смо гомилу багова и уклонили многе омашке (више детаља).

2018-05-25 - објављен је po4a 0.53

Најуочљивија промена је нови YAML модул, и чињеница да је Alioth био искључен (више детаља).