Једноставно одржавајте преводе ваше документације

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

po4a из оригиналног документа издваја материјал за превођење, и смешта га у PO фајл који је добро прилагођен изради превода.

Онда када се заврши са превођењем PO фајла, po4a поново умеће превод у структуру документа како би генерисао завршни преведени документ.

У случају да је превод завршен само делимично, уместо превода ће да се употреби оригинални (обично енглески) текст. На овај начин је обезбеђено да је ваша преведена документација уједно и ажурна у односу на оригиналну, и да је преведена у што је могуће већој мери.

Аутоматизујте превод само једним конфигурационим фајлом који наводи сва подешавања и листу докумената који треба да се преведу. Програм po4a ће аутоматски да их ажурира када се нешто промени.

Подржани формати

po4a тренутно подржава следеће формате:

2022-09-04 - објављен је po4a 0.68

Значајно унапређен процес gettextизације и уређено неколико поглавља документације. Такође, сада су po4a-translate и po4a-updatepo застарели: уместо њих би требало да користите po4a. Коначно, ово издање исправља неколико багова у Markdown и Man модулима. (више детаља).

2022-07-14 - објављен је po4a 0.67

Доста исправки багова и побољшања у AsciiDoc, Man, Mardown, xHTML и у модулима језгра (више детаља).

2022-01-02 - објављен је po4a 0.66

Нова опција за избор Yaml елемената који треба да се преведу; Робуснија обрада Asciidoc табела (+исправке багова и ажурирања превода -- више детаља).

2021-11-14 - објављен је po4a 0.65

Дозвољено је груписање неколико превода у један POT фајл у подељеном режиму (+исправке багова и ажурирања превода – више детаља).

2021-09-12 - објављен је po4a 0.64

Исправке багова и ажурирања превода (више детаља).

2021-02-03 - објављен је po4a 0.63

Исправљен проблем који се појавио у 0.62 услед којег преводи po4a бинарних фајлова нису били инсталирани. Уз још исправки багова и ажурирања превода (више детаља).

2020-12-07 - објављен је po4a 0.62

Уклања се обавијање asciidoc како би се спречили проблеме са поновним форматирањем и исправке осталих багова, као и ажурирања превода (више детаља).

2020-08-05 - објављен је po4a 0.61

Још исправки багова (опет како се не би покварили Дебиан пакети који зависе од po4a), ажурирања превода (више детаља).

2020-07-15 - објављен је po4a 0.60

Исправке багова и ажурирања превода (више детаља).

2020-05-20 - објављен је po4a 0.59

Издање које исправља баг који спречава изградњу неколико Debian пакета (барем). Више детаља.

2020-05-04 - објављен је po4a 0.58

2019-10-25 - објављен је po4a 0.57

Ажурирање превода и исправка једног бага за AsciiDoc. (више детаља).

2019-06-06 - објављен је po4a 0.56

Нове могућности и исправке багова, већином за AsciiDoc парсер (више детаља).

2018-12-09 - објављен је po4a 0.55

Нове могућности и исправке багова како за индивидуалне парсере, тако и за заједничке делове програма (више детаља).

2018-06-30 - објављен је po4a 0.54

Исправили смо гомилу багова и уклонили многе омашке (више детаља).

2018-05-25 - објављен је po4a 0.53

Најуочљивија промена је нови YAML модул, и чињеница да је Alioth био искључен (више детаља).