Vedlikehold oversettelsen av dokumentasjonen din

Formålet med po4a-prosjektet (PO for alt) er å lette oversettelsen (og mer interessant, vedlikeholding av oversettelser) ved bruk av gettext-verktøy i områder de ikke er tiltenkt, som dokumentasjon.

po4a pakker ut overersettbart materiale fra originaldokumentet, og passerer det i en PO-fil som er velegnet til oversettelsesbruk.

Når oversettelsen er fullført i en PO-fil, re-injiserer po4a oversettelsen inn i dokumentstrukturen for å generere et oversatt dokument.

Hvis oversettelsen kun er delvis fullført, vil originalteksten (engelsk) brukes istedenfor. Dette sørger for at din oversatte dokumentasjon alltid er både oppdatert i henhold til opphavet, og blir oversatt så snart som mulig.

Automatiser oversettelsesvedlikeholdet mer én oppsettsfil som angir alle innstillingene og dokumentene som skal oversettes. po4a vil oppdatere dem automatisk når noe endrer seg.

Støttede formater

po4a støtter for tiden følgende formater:

2022-09-04 - po4a 0.68 released

Greatly improve the gettextization process, and rewrite several documentation chapters. Also, po4a-translate and po4a-updatepo are now deprecated: you should use po4a instead. Finally, this release fixes some bugs in Markdown and Man modules. (more details).

2022-07-14 - po4a 0.67 released

Many bug fixes and improvement in AsciiDoc, Man, Mardown, xHTML and in core modules (more details).

2022-01-02 - po4a 0.66 utgitt

Nytt valg for å velge Yaml-elementer som skal oversettes. Mer robust Asciidoc-tabellhåndtering (pluss feilrettinger og oppdaterte oversettelser -- flere detaljer).

2021-11-14 - po4a 0.65 utgitt

Tillat gruppering av flere oversettelser per POT-fil i oppdelt modus (feilrettinger og oppdaterte oversettelser -- flere detaljer).

2021-09-12 - po4a 0.64 utgitt

Feilretting og oppdaterte oversettelser (flere detaljer).

2021-02-02 - po4a 0.63 utgitt

Fikset regresjon i 0.62 der oversettelsen av kjørbare po4a-filer ikke ble installert. Pluss andre feilrettinger og oversettelsesoppdateringer (flere detaljer).

2020-12-07 - po4a 0.62 utgitt

Opp-pakking av asciidoc for å unngå reformateringsproblemer, og andre feilfikser, pluss oversettelsesoppdateringer (flere detaljer).

2020-08-05 - po4a 0.61 utgitt

Flere feilfikser (igjen for å unngå å knekke bygging av Debian-pakker som avhenger av po4a), og oversettelsesoppdateringer (flere detaljer).

2020-07-15 - po4a 0.60 utgitt

Feilrettinger og oversettelsesoppdateringer (flere detaljer).

2020-05-20 - po4a 0.59 utgitt

Feilrettingsutgivelse for å ikke knekke byggprosessen i flere Debian-pakker (muligens også andre). Flere detaljer.

2020-05-04 - po4a 0.58 utgitt

20.10 2019 - po4a 0.57 utgitt

Oversettelsesoppdatering og en feilretting i AsciiDoc. (flere detaljer).

6.6 2019 - po4a 0.56 utgitt

Nye funksjoner og feilrettinger, for det meste i AsciiDoc-fortolkeren (flere detaljer).

9.12 2018 - po4a 0.55 utgitt

Nye funksjoner og feilrettinger av både individuelle fortolkere og delte deler (flere detaljer).

30.6 2018 - po4a 0.54 utgitt

Fikset en masse feil, og ble kvitt endel småproblemer (flere detaljer).

25.5 2018 - po4a 0.53 utgitt

Den mest synlige endringen er YAML-modulen, og at Alioth ble avskrudd (flere detaljer).