po4av0.62

Vedlikehold oversettelsen av dokumentasjonen din

Formålet med po4a-prosjektet (PO for alt) er å lette oversettelsen (og mer interessant, vedlikeholding av oversettelser) ved bruk av gettext-verktøy i områder de ikke er tiltenkt, som dokumentasjon.

po4a pakker ut overersettbart materiale fra originaldokumentet, og passerer det i en PO-fil som er velegnet til oversettelsesbruk.

Når oversettelsen er fullført i en PO-fil, re-injiserer po4a oversettelsen inn i strukturen av dokumentet for å generere et oversatt dokument.

Hvis oversettelsen kun er delvis fullført, vil originalteksten (engelsk) brukes istedenfor. Dette sørger for at din oversatte dokumentasjon alltid er både oppdatert i henhold til opphavet, og blir oversatt så snart som mulig.

Automatiser oversettelsesvedlikeholdet mer én oppsettsfil som angir alle innstillingene og dokumentene som skal oversettes. po4a vil oppdatere dem automatisk når noe endrer seg.

Støttede formater

po4a støtter for tiden følgende formater:

2020-12-07 - po4a 0.62 released

Unwrap asciidoc to avoid reformating issues and other bugfixes, plus translation updates (more details).

2020-08-05 - po4a 0.61 released

More bugfix (again to not break Debian packages depending on po4a), and translation updates (more details).

2020-07-15 - po4a 0.60 utgitt

Feilrettinger og oversettelsesoppdateringer (flere detaljer).

2020-05-20 - po4a 0.59 utgitt

Feilrettingsutgivelse for å ikke knekke byggprosessen i flere Debian-pakker (muligens også andre). Flere detaljer.

2020-05-04 - po4a 0.58 utgitt

20.10 2019 - po4a 0.57 utgitt

Oversettelsesoppdatering og en feilretting i AsciiDoc. (flere detaljer).

6.6 2019 - po4a 0.56 utgitt

Nye funksjoner og feilrettinger, for det meste i AsciiDoc-fortolkeren (flere detaljer).

9.12 2018 - po4a 0.55 utgitt

Nye funksjoner og feilrettinger av både individuelle fortolkere og delte deler (flere detaljer).

30.6 2018 - po4a 0.54 utgitt

Fikset en masse feil, og ble kvitt endel småproblemer (flere detaljer).

25.5 2018 - po4a 0.53 utgitt

Den mest synlige endringen er YAML-modulen, og at Alioth ble avskrudd (flere detaljer).

Deutsch Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 norsk bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 English (how to set the default document language)