po4av0.73

Једноставно одржавајте преводе ваше документације

Програм po4a (PO for anything) олакшава превођење документације и одржавање превода. Он из оригиналног документа издваја материјал за превођење, и смешта га у PO фајл који је добро прилагођен изради превода. Онда када преводилац ажурира овај PO, po4a поново умеће превод у структуру оригиналног документа и тако генерише преведени документ.

У случају да је превод завршен само делимично, уместо недостајућег текста ће да се употреби оригинални (обично енглески) текст. На овај начин је обезбеђено да је ваша преведена документација уједно и ажурна у односу на оригиналну, и да је преведена у што је могуће већој мери.

Програм po4a аутоматизује комплетно одржавање превода само једним конфигурационим фајлом у којем се налазе сва подешавања и листа докумената који треба да се преведу. po4a ће аутоматски да их ажурира онда када се нешто промени.

Подржани формати

po4a тренутно подржава следеће формате:

2024-06-17 - po4a 0.73 released

Improve some error messages to help debugging encoding issues now that po4a is much more picky about it (since v0.70). (more details).

2024-01-29 - објављен је po4a 0.70

Велика интерна прерада како би се уместо ручног петљања са кодирањима користио PerlIO. Такође, ово издање исправља многе багове у AsciiDoc, Tex, Markdown, Yaml, TexInfo и у општим деловима. Коначно, ова верзија садржи неколико побољшања документације, тачније po4a(7), где се сада потенцијалним даваоцима доприноса боље представља начин интерног фунцкионисања. (више детаља).

2023-01-01 - објављен је po4a 0.69

Значајно унапређена обрада чувара места у XML, интерна чишћења око Yaml спајањем два парсера која смо имали. Такође, ово издање исправља мале багове у Markdown и Man модулима. (више детаља).

2022-09-04 - објављен је po4a 0.68

Значајно унапређен процес gettextизације и уређено неколико поглавља документације. Такође, сада су po4a-translate и po4a-updatepo застарели: уместо њих би требало да користите po4a. Коначно, ово издање исправља неколико багова у Markdown и Man модулима. (више детаља).

2022-07-14 - објављен је po4a 0.67

Доста исправки багова и побољшања у AsciiDoc, Man, Mardown, xHTML и у модулима језгра (више детаља).

2022-01-02 - објављен је po4a 0.66

Нова опција за избор Yaml елемената који треба да се преведу; Робуснија обрада Asciidoc табела (+исправке багова и ажурирања превода -- више детаља).

2021-11-14 - објављен је po4a 0.65

Дозвољено је груписање неколико превода у један POT фајл у подељеном режиму (+исправке багова и ажурирања превода – више детаља).

2021-09-12 - објављен је po4a 0.64

Исправке багова и ажурирања превода (више детаља).

2021-02-03 - објављен је po4a 0.63

Исправљен проблем који се појавио у 0.62 услед којег преводи po4a бинарних фајлова нису били инсталирани. Уз још исправки багова и ажурирања превода (више детаља).

2020-12-07 - објављен је po4a 0.62

Уклања се обавијање asciidoc како би се спречили проблеме са поновним форматирањем и исправке осталих багова, као и ажурирања превода (више детаља).

2020-08-05 - објављен је po4a 0.61

Још исправки багова (опет како се не би покварили Дебиан пакети који зависе од po4a), ажурирања превода (више детаља).

2020-07-15 - објављен је po4a 0.60

Исправке багова и ажурирања превода (више детаља).

2020-05-20 - објављен је po4a 0.59

Издање које исправља баг који спречава изградњу неколико Debian пакета (барем). Више детаља.

2020-05-04 - објављен је po4a 0.58

2019-10-25 - објављен је po4a 0.57

Ажурирање превода и исправка једног бага за AsciiDoc. (више детаља).

2019-06-06 - објављен је po4a 0.56

Нове могућности и исправке багова, већином за AsciiDoc парсер (више детаља).

2018-12-09 - објављен је po4a 0.55

Нове могућности и исправке багова како за индивидуалне парсере, тако и за заједничке делове програма (више детаља).

2018-06-30 - објављен је po4a 0.54

Исправили смо гомилу багова и уклонили многе омашке (више детаља).

2018-05-25 - објављен је po4a 0.53

Најуочљивија промена је нови YAML модул, и чињеница да је Alioth био искључен (више детаља).

Deutsch Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 norsk bokmål Nederlands Português Português (Brasil) Русский српски језик српски језик український 简体中文 简体中文 English (how to set the default document language)