Table of Contents

msguntypot(1) освежава PO фајлове када је у POT фајлу исправљена грешка у куцању
po4a-display-man(1) приказује преведену man страну у складу са PO
po4a-display-pod(1) приказује преведени POD фајл у складу са PO
po4a-gettextize(1) конверзија оригиналног фајла (и његових превода) у PO фајл
po4a-normalize(1) нормализација фајла документације парсирањем са po4a, и уписивањем назад
po4a-translate(1) конверзија PO фајла назад у формат документације
po4a-updatepo(1) освежавање превода (у PO формату) документације
po4a(1) у једном кораку ажурира и PO фајлове и преведене документе
Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm) двосмерна конверзија AsciiDoc докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::BibTeX(3pm) двосмерна конверзија BibTeX докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Chooser(3pm) управљање po4a модулима
Locale::Po4a::Common(3pm) заједнички делови за po4a скрипте и помоћне алате
Locale::Po4a::Debconf(3pm) convert debconf templates from/to PO files
Locale::Po4a::Dia(3pm) двосмерна конверзија некомпресованих Dia дијаграма и PO фајлова
Locale::Po4a::Docbook(3pm) двосмерна конверзија DocBook XML докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Guide(3pm) двосмерна конверзија Guide XML докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Halibut(3pm) двосмерна конверзија Halibut документата као и изведених из овог формата и PO фајлова
Locale::Po4a::Ini(3pm) двосмерна конверзија INI фајлова и PO фајлова
Locale::Po4a::KernelHelp(3pm) двосмерна конверзија помоћи за конфигурацију кернела и PO фајлова
Locale::Po4a::LaTeX(3pm) двосмерна конверзија LaTeX докумената (и сличних) и PO фајлова
Locale::Po4a::Man(3pm) двосмерна конверзија страна упутства и PO фајлова
Locale::Po4a::NewsDebian(3pm) convert NEWS.Debian documents from/to PO files
Locale::Po4a::Po(3pm) модул за манипулацију PO фајла
Locale::Po4a::Pod(3pm) двосмерна конверзија POD података и PO фајлова
Locale::Po4a::RubyDoc(3pm) двосмерна конверзија Ruby Document података и PO фајлова
Locale::Po4a::Sgml(3pm) двосмерна конверзија SGML докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::TeX(3pm) двосмерна конверзија TeX (и изведених из њега) докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Texinfo(3pm) двосмерна конверзија Texinfo (и изведених) докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Text(3pm) двосмерна конверзија текст докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::TransTractor(3pm) генерички транс(латор екс)трактор.
Locale::Po4a::Wml(3pm) двосмерна WML (web markup language) докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Xhtml(3pm) двосмерна конверзија XHTML докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Xml(3pm) двосмерна конверзија XML (и изведених из њега) докумената и PO фајлова
Locale::Po4a::Yaml(3pm) двосмерна конверзија YAML фајлова и PO фајлова
po4a(7) радни оквир за превод документације и осталог материјала