po4av0.55

Locale::Po4a::Guide

Section: Po4a Tools (3pm)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

Locale::Po4a::Guide - Converteix documents Guide XML des de/a fitxers PO  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::Guide és un mòdul que ajuda en la traducció de la documentació de Gentoo Linux en el format Guide XML a altres llenguatges [humans].

Aquest format està documentat aquí: http://www.gentoo.org/doc/en/xml-guide.xml  

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags i els atributs traduïbles.

L'únic problema conegut és que no s'inclouen fitxers amb el tag <include href=``...''>, però podeu traduir tots aquests per separat, i normalment fins i tot és millor mantenir-los separats.  

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)  

AUTORS

 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
DESCRIPCIÓ
ESTAT D'AQUEST MÒDUL
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)