po4av0.55

Locale::Po4a::Dia

Section: Po4a Tools (3pm)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

Locale::Po4a::Dia - Converteix diagrames descomprimits de Dia des de/a fitxers PO  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::Dia és un mòdul que ajuda en la traducció de diagrames en el format descomprimit de Dia cap a altres llenguatges [humans].

Podeu obtenir Dia (l'editor gràfic per aquests diagrames) de:
  http://www.gnome.org/projects/dia/  

TRADUINT AMB PO4A::DIA

Aquest mòdul tan sols tradueix diagrames de Dia descomprimits. Podeu desar els vostres diagrames descomprimits directament amb el Dia, desmarcant l'opció ``Comprimeix els fitxers del diagrama'' al diàleg ``Desa el diagrama''.

Una altra manera és descomprimir els fitxers dia des de la línia de comandes amb:
  gunzip < original.dia > descomprimit.dia  

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags traduïbles (<dia:string>), i filtra les cadenes internes (el contingut del tag <dia:diagramdata> tag), que no s'ha de traduir.  

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)  

AUTORS

 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
DESCRIPCIÓ
TRADUINT AMB PO4A::DIA
ESTAT D'AQUEST MÒDUL
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)