po4av0.55

PO4A-GETTEXTIZE

Section: Po4a Tools (1p)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

po4a-gettextize - converteix un fitxer original (i la seva traducció) en un fitxer PO  

SINOPSI

po4a-gettextize -f fmt -m principal.doc [-l XX.doc] -p XX.po

(XX.po és la sortida, tots els altres són l'entrada)  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

El guió po4a-gettextize està a càrrec de convertir els fitxers de documentació en fitxers PO. Si comenceu una nova traducció, po4a-gettextize extraurà les cadenes traduïbles del fitxer de documentació i les escriurà en fitxer POT.

Si ja teniu un fitxer traduït, po4a-gettextize intentarà extreure les traduccions que conté i posar-les a lloc en el fitxer PO de sortida. Teniu en compte que aquest procés té una inteligència molt escassa: se suposa que l'enèssima cadena del fitxer traduït és la traducció de l'enèssima cadena de l'original. Si no és el cas, esteu mort. És per això que és molt important que ambdós fitxers comparteixin exactament la mateixa estructura.

Tanmateix, po4a-gettextize diagnosticarà la vostra mort detectant qualsevol desincronització entre els fitxers, i informant d'on succeeixen. En aquest cas, heu d'editar els fitxers manualment per solucionar la disparitat informada. Fins i tot si no s'ha informat de cap error, heu de comprovar detalladament que el fitxer PO generat és correcte (és a dir, que cada msgstr és la traducció del msgid associat, i no d'un anterior o posterior).

Fins i tot si el guió aconsegueix fer la seva feina sense problemes aparents, marcarà les traduccions extretes com a difuses, per assegurar-se que el traductor els donarà un cop d'ull, i detectarà els problemes que pugui haver-hi.

Si el document principal té caracters no-ASCII, el fitxer PO generat estarà en UTF-8, per tal de permetre caracters no-estàndards de forma independent de la cultura. Sinó (si el document principal està completament en ascii), el fitxer PO generat utilitzarà la codificació del document traduït d'entrada.  

OPCIONS

-f, --format
Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l'opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.
-m, --master
File containing the master document to translate. You can use this option multiple times if you want to gettextize multiple documents.
-M, --master-charset
Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.
-l, --localized
File containing the localized (translated) document. If you provided multiple master files, you may wish to provide multiple localized file by using this option more than once.
-L, --localized-charset
Joc de caracters del fitxer que conté el document localitzat.
-p, --po
Fitxer on s'escriurà el catàleg de missatges. Si no es proporciona, el catàleg de missatges s'escriurà a la sortida estàndard.
-o, --option
Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option in the 'name=value' format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.
-h, --help
Mostra un breu missatge d'ajuda.
--help-format
Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.
-V, --version
Mostra la versió dels guions i acaba.
-v, --verbose
Incrementa el nivell d'informació del programa.
-d, --debug
Mostra alguna informació de depuració.
--msgid-bugs-address email@address
Set the report address for msgid bugs. By default, the created POT files have no Report-Msgid-Bugs-To fields.
--copyright-holder string
Set the copyright holder in the POT header. The default value is ``Free Software Foundation, Inc.''
--package-name string
Set the package name for the POT header. The default is ``PACKAGE''.
--package-version string
Set the package version for the POT header. The default is ``VERSION''.
 

CONSULTEU TAMBÉ

po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)  

AUTORS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002-2012 per SPI, inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
SINOPSI
DESCRIPCIÓ
OPCIONS
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)