po4av0.55

PO4A-NORMALIZE

Section: Po4a Tools (1p)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

po4a-normalize - normalitza un fitxer de documentació analitzant-lo amb po4a, i tornant-lo a escriure  

SINOPSI

po4a-normalize -f fmt principal.doc  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

El guió po4a-normalize és una eina de depuració emprada per comprovar que po4a no canvia els documents quan no ha de fer-ho. Tan sols s'utilitza durant el desenvolupament de nous mòduls, o si dubta de la validesa de les eines.

El document generat s'escriurà a po4a-normalize.output mentre que el fitxer PO generat s'escriurà a po4a-normalize.po. No hi ha manera de canviar-ho ;)  

OPCIONS

-o, --option
Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option in the 'name=value' format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.
-b, --blank
Create an blank translated document. The generated translated document will be generated assuming all messages are translated by a space or new line.

This is useful to check what parts of the document cannot be translated.

-h, --help
Mostra un breu missatge d'ajuda.
--help-format
Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.
-f, --format
Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l'opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.
-M, --master-charset
Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.
-V, --version
Mostra la versió dels guions i acaba.
 

CONSULTEU TAMBÉ

po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)  

AUTORS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002-2012 per SPI, inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
SINOPSI
DESCRIPCIÓ
OPCIONS
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)