po4av0.55

Locale::Po4a::BibTeX

Section: Po4a Tools (3pm)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

Locale::Po4a::BibTex - Converteix documents BibTeX des de/a fitxers PO  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::BibTeX is a module to help the translation of bibliographies in the BibTeX format into other [human] languages.

Fields values are extracted and proposed for translation.  

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL

CAP.  

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

It is a very simple module, but still young.  

AUTORS

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

 Copyright © 2006 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
DESCRIPCIÓ
OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL
ESTAT D'AQUEST MÒDUL
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)