po4av0.55

Locale::Po4a::Halibut

Section: Po4a Tools (3pm)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

Locale::Po4a::Halibut - Converteix documents Halibut i derivats des de/a fitxers PO  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::Halibut is a module to help the translation of Halibut documents into other [human] languages.

This module contains the definitions of common Halibut commands and environments.  

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

This module is still beta. Please send feedback and feature requests.  

CAVEAT

Some constructs are badly supported. The known ones are documented below.  

Verbatim blocks

  \c foo
  \c bar

The verbatim block is not considered as a whole. Each line will be translated separately.  

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)  

AUTORS

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2004-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
DESCRIPCIÓ
ESTAT D'AQUEST MÒDUL
CAVEAT
Verbatim blocks
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)