po4av0.55

Locale::Po4a::Docbook

Section: Po4a Tools (3pm)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

Locale::Po4a::Docbook - Converteix documents DocBook XML des de/a fitxers PO  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::Docbook és un mòdul per ajudar en la traducció de documents en el format DocBook XML a altres llenguatges [humans].  

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags i els atributs traduïbles.

L'únic error conegut és que encara no tracta les entitats, i això inclou les entitats d'inclusió, però podeu traduir la majoria dels fitxers a incloure per separat (a part dels típics fitxers d'entitats), i normalment fins i tot és millor mantenir-los separats.  

OVERRIDE THE DEFAULT BEHAVIOR WITH COMMAND LINE OPTIONS

The default behavior of system provided modules is set to be on the safe side.

For example, the default of <author> tag is aiming it to appear under <para>. But you may be using it only under <bookinfo>. For this case, you may want to translate it independently for each author.

If you don't like the default behavior of the xml module and its derivative modules, you can provide command line options to change their behavior. For example, you can add the following to the po4a configuration file:

 opt:"-k 0 -o nodefault=\"<bookinfo> <author>\" \
      -o break=\"<bookinfo> <author>\" \
      -o untranslated=\"<bookinfo>\" \
      -o translated=\"<author>\""

This overrides the default behavior for <bookinfo> and <author>, set <bookinfo> and <author> to break input data stream on these tags, set <bookinfo> not to translate its tagged content, and set <author> to translate its tagged content.  

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)  

AUTORS

 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

 Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>
 Copyright © 2007-2009 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
DESCRIPCIÓ
ESTAT D'AQUEST MÒDUL
OVERRIDE THE DEFAULT BEHAVIOR WITH COMMAND LINE OPTIONS
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)