po4av0.55

Table of Contents

msguntypot(1) update PO files when a typo is fixed in POT file
po4a-gettextize(1) converteix un fitxer original (i la seva traducció) en un fitxer PO
po4a-normalize(1) normalitza un fitxer de documentació analitzant-lo amb po4a, i tornant-lo a escriure
po4a-translate(1) retorna un fitxer PO al format de documentació
po4a-updatepo(1) actualitza la traducció (en format PO) de la documentació
po4a(1) actualitza els fitxers PO i els documents traduïts alhora
po4aman-display-po(1) display a translated man page according to a PO
po4apod-display-po(1) man display of a translated POD file according to a PO
Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm) convert AsciiDoc documents from/to PO files
Locale::Po4a::BibTeX(3pm) Converteix documents BibTeX des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Chooser(3pm) Gestiona els mòduls de po4a
Locale::Po4a::Common(3pm) Parts comunes dels guions de po4a i utilitats
Locale::Po4a::Debconf(3pm) convert debconf templates from/to PO files
Locale::Po4a::Dia(3pm) Converteix diagrames descomprimits de Dia des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Docbook(3pm) Converteix documents DocBook XML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Guide(3pm) Converteix documents Guide XML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Halibut(3pm) Converteix documents Halibut i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Ini(3pm) convert INI files from/to PO files
Locale::Po4a::KernelHelp(3pm) Converteix l'ajuda de configuració del kernel des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::LaTeX(3pm) Converteix documents LaTeX i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Man(3pm) Converteix pàgines de manual des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::NewsDebian(3pm) convert NEWS.Debian documents from/to PO files
Locale::Po4a::Po(3pm) mòdul per a la manipulació de fitxers PO
Locale::Po4a::Pod(3pm) Converteix dades POD des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::RubyDoc(3pm) Convert Ruby Document data from/to PO files
Locale::Po4a::Sgml(3pm) Converteix documents SGML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::TeX(3pm) Converteix documents TeX i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Texinfo(3pm) Converteix documents TeX i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Text(3pm) convert text documents from/to PO files
Locale::Po4a::TransTractor(3pm) generic trans(lator ex)tractor.
Locale::Po4a::Wml(3pm) convert WML (web markup language) documents from/to PO files
Locale::Po4a::Xhtml(3pm) Converteix documents XHTML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Xml(3pm) Converteix documents XML i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Yaml(3pm) convert YAML files from/to PO files
po4a(7) marc de treball per traduir documentació i d'altre material
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)