po4av0.69

Table of Contents

msguntypot(1) update PO files when a typo is fixed in POT file
po4a-display-man(1) display a translated man page according to a PO
po4a-display-pod(1) display of a translated POD file according to a PO
po4a-gettextize(1) converteix un fitxer original (i la seva traducció) en un fitxer PO
po4a-normalize(1) normalitza un fitxer de documentació analitzant-lo amb po4a, i tornant-lo a escriure
po4a-translate(1) retorna un fitxer PO al format de documentació
po4a-updatepo(1) actualitza la traducció (en format PO) de la documentació
po4a(1) actualitza els fitxers PO i els documents traduïts alhora
Locale::Po4a::AsciiDoc(3pm) convert AsciiDoc documents from/to PO files
Locale::Po4a::BibTeX(3pm) Converteix documents BibTeX des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Chooser(3pm) Gestiona els mòduls de po4a
Locale::Po4a::Common(3pm) Parts comunes dels guions de po4a i utilitats
Locale::Po4a::Debconf(3pm) convert debconf templates from/to PO files
Locale::Po4a::Dia(3pm) Converteix diagrames descomprimits de Dia des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Docbook(3pm) Converteix documents DocBook XML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Guide(3pm) Converteix documents Guide XML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Halibut(3pm) Converteix documents Halibut i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Ini(3pm) convert INI files from/to PO files
Locale::Po4a::KernelHelp(3pm) Converteix l'ajuda de configuració del kernel des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::LaTeX(3pm) Converteix documents LaTeX i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Man(3pm) Converteix pàgines de manual des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::NewsDebian(3pm) convert NEWS.Debian documents from/to PO files
Locale::Po4a::Po(3pm) mòdul per a la manipulació de fitxers PO
Locale::Po4a::Pod(3pm) Converteix dades POD des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::RubyDoc(3pm) Convert Ruby Document data from/to PO files
Locale::Po4a::Sgml(3pm) Converteix documents SGML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::TeX(3pm) convert TeX documents and derivatives from/to PO files
Locale::Po4a::Texinfo(3pm) Converteix documents TeX i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Text(3pm) convert text documents from/to PO files
Locale::Po4a::TransTractor(3pm) generic trans(lator ex)tractor.
Locale::Po4a::Wml(3pm) convert WML (web markup language) documents from/to PO files
Locale::Po4a::Xhtml(3pm) Converteix documents XHTML des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Xml(3pm) Converteix documents XML i derivats des de/a fitxers PO
Locale::Po4a::Yaml(3pm) convert YAML files from/to PO files
po4a(7) marc de treball per traduir documentació i d'altre material
català Deutsch English Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 Bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 简体中文 (how to set the default document language)