po4av0.55

Dokumentacja

Poniżej znajduje się wersja HTML stron podręcznika po4a.

Strona po4a.7 jest wprowadzeniem do po4a.

Szczegółową dokumentację różnych poleceń i modułów można znaleźć na stronie z indeksem.

Pomoc

We can help you to set up a translation framework for your project's documentation or to adapt po4a to your needs. Do not hesitate to contact us on our mailing list or on IRC (#po4a on oftc).

Deutsch español français Italiano 日本語 polski Português (Brasil) Русский український 简体中文 English (how to set the default document language)