po4av0.60

Dokumentacija

Ovdje se nalazi HTML verzija priručnika za po4a.

The po4a.7 manpage provides an introduction to po4a, while po4a(1) presents the main po4a program.

Pregledaj dokumentaciju naredbi i modula.

Pomoć

Možemo ti pomoći postaviti radno okruženje za dokumentiranje tvog projekta ili prilagoditi po4a tvojim potrebama. Slobodno nas kontaktiraj na našoj mailing listi ili na IRC-u (#po4a na oftc).

Deutsch español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 Nederlands polski Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 English (how to set the default document language)