po4av0.69

Dokumentacija

Ovdje se nalazi HTML verzija priručnika za po4a.

Priručnik za po4a.7 pruža uvod u po4a, dok po4a(1) predstavlja glavni program po4a.

Pregledaj dokumentaciju naredbi i modula.

Pomoć

Možemo ti pomoći postaviti radno okruženje za dokumentiranje tvog projekta ili prilagoditi po4a tvojim potrebama. Slobodno nas kontaktiraj na našoj mailing listi ili na IRC-u (#po4a na OFTC-u).

Deutsch Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 norsk bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 简体中文 English (how to set the default document language)