po4av0.63

Dokumentasjon

Her er en HTML-versjon av po4a sine man-sider.

po4a.7-man-siden tilbyr en introduksjon for po4a, mens po4a(1) handler om hovedprogrammet for po4a.

Flere detaljer er å finne i innholdsfortegnelsen som tilbyr dokumentasjon av forskjellige kommandoer og moduler.

Hjelp

Vi kan hjelpe deg å sette opp et oversettelses-rammeverk for dokumentasjonen av ditt prosjekt, eller tilpasse po4a til dine behov. Ikke nøl med å kontakte oss på e-postlisten eller på IRC (#po4a på OFTC).

Deutsch Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 norsk bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 English (how to set the default document language)