PO4A-GETTEXTIZE

Section: Po4a Алати (1p)
Updated: 2021-02-22
Index Return to Main Contents
 

ИМЕ

po4a-gettextize - конверзија оригиналног фајла (и његових превода) у PO фајл  

СИНОПСИС

po4a-gettextize -f fmt -m master.doc [-l XX.doc] -p XX.po

(XX.po је излаз, све остало су улази)  

ОПИС

po4a (PO for anything [PO за било шта]) олакшава одржавање превода докумената употребом класичних gettext алата. Главна особина po4a је да раскида везу између садржаја превода и структуре његовог документа. Молимо да погледате страницу po4a(7) у којој је изложен прости увод у овај пројекат.

Скрипта po4a-gettextize је задужена за конверзију фајлова документације у PO фајлове. Потребна вам је само да поставите ваш пројекат превођења са програмом po4a, никад касније.

Ако почињете из почетка, po4a-gettextize ће да издвоји преводиве стрингове из документације и записаће POT фајл. У случају да заставицом -l наведете претходно постојећи преведени фајл, po4a-gettextize ће покушати да искористи преводе које он садржи и креираће PO фајл. Овај процес остаје захтеван и мора ручно да се уради, као што је објашњено у одељку 'Конвертовање ручног превода у po4a пројекат' ниже.

Ако мастер документ садржи не-ASCII карактере, ново генерисани PO фајл ће бити кодиран у UTF-8. Иначе (у случају када је мастер документ потпуно написан ASCII карактерима), генерисани PO ће да употреби кодирање преведеног улазног документа, или UTF-8 ако се преведени документ не наведе.  

ОПЦИЈЕ

-f, --format
Формат документације који се обрађује. Да бисте видели списак доступних формата употребите опцију --help-format.
-m, --master
Фајл који садржи мастер документ који се преводи. Ову опције можете да употребите више пута ако желите да gettextујете више докумената.
-M, --master-charset
Скуп карактера фајла који садржи документ који се преводи.
-l, --localized
Фајл који садржи локализовани (преведени) документ. Ако сте навели више мастер фајлова, вероватно ћете хтети да употребом ове опције наведете више локализованих фајлова.
-L, --localized-charset
Скуп карактера фајла који садржи локализовани документ.
-p, --po
Фајл у који би требало да се упише каталог порука. Ако није задат, каталог порука ће да се испише на стандардни излаз.
-o, --option
Додатна опција (или више њих) које се прослеђују додатку формата. Погледајте документацију сваког од додатака да сазнате више информација о важећим опцијама и њиховом значењу. На пример, AsciiDoc парсеру бисте могли да проследите '-o tablecells', док би текст парсер прихватио '-o tabs=split'.
-h, --help
Приказује кратку поруку помоћи.
--help-format
Списак формата документације које програм po4a разуме.
-V, --version
Приказује верзију скрипте и завршава извршавање.
-v, --verbose
Увећава детаљност извештавања програма.
-d, --debug
Исписује неке информације битне за отклањање грешака.
--msgid-bugs-address имејл@адреса
Поставља адресу за пријаву msgid багова. Подразумевано, креирани POT немају Report-Msgid-Bugs-To поља.
--copyright-holder стринг
Поставља власника права умножавања у POT заглавље. Подразумевана вредност је ``Free Software Foundation, Inc.''
--package-name стринг
Поставља име пакета у POT заглавље. Подразумевано је ``PACKAGE''.
--package-version стринг
Поставља верзију пакета у POT заглавље. Подразумевано је ``VERSION''.
 

Конвертовање ручног превода у po4a пројекат

po4a-gettextize ће покушати да издвоји садржај било ког датог фајла превода, и искористиће тај садржај као msgstr у креираном PO фајлу. Имајте на уму да је овај процес врло осетљив: Нти стринг преведеног фајла би требало да буде превод Нтог стринга у оригиналу. Наравно да ово неће функционисати ако оба фајла немају потпуно исту структуру.

Интерно, сваки po4a парсер пријављује синтактични тип сваког издвојеног стринга. На тај начин се откривају десинхронизације током gettextизације. На пример, ако фајлови имају следећу структуру, мало је вероватно да је 4ти стринг у преводу (типа 'chapter') превод 4тог стринга у оригиналу (типа 'paragraph'). Више је вероватно да је оригиналу додат нови пасус, или да су у преводу два пасуса из оригинала спојена.

  Оригинал     Превод

 chapter      chapter
  paragraph     paragraph
  paragraph     paragraph
  paragraph    chapter
 chapter       paragraph
  paragraph     paragraph

po4a-gettextize ће детаљно да дијагностицира било какву откривену десинхронизацију структуре. Када се то догоди, требало би ручно да уредите фајлове (то вероватно захтева да познајете неке основе циљног језика). Морате да додате лажне пасусе или да уклоните неки садржај у једном од докумената (или у оба) како би исправили пријављене диспаритете, све док се структуре оба документа саршено не поклопе. Неки од трикова за то су дати у наредном одељку.

Ча ки када је документ успешно обрађен, и даље су могуће тихе грешке и неоткривени диспаритети. Због тога је сваки превод који је аутоматски доделио po4a-gettextize обележен као fuzzy чиме се захтева ручна људска инспекција. Мора да се провери да ли је сваки прибављен msgstr заиста и превод придруженог msgid, а не стринга пре или после.

Као што можете да видите, кључна ствар овде је да преведени и оригинални документ имају потпуно исту структуру. Најбоље је када се ради gettextизација тачно оне верзије документа master.doc који је употребљен за превод, и да се PO фајл ажурира у односу на најновији мастер фајл једном када gettextизација успе.

Ако имате довољно среће да вам се структуре фајлова савршено поклапају, изградња исправног PO фајла траје неколико секунди. У супротном, врло брзо ћете разумети зашто овај процес има тако ружно име :) Али запамтите да је овај гломазан посао цена која мора да се плати како би се након тога добио комфор који омогућава програм po4a. Онда када се конверзија обави, синхронизација између мастер докумената и превода ће увек бити потпуно аутоматска.

Чак и када ствари крену по злу, gettextизација остаје бржа од поновног превођења свега. Успео сам да одрадим gettextiзацију постојећег француског превода комплетне Perl документације за један дан упркос томе што је структура многих докумената била десинхронизована. То је било више од 2 мегабајта оригиналног текста (2 милиона карактера): поновно започињање превода из почетка би захтевало неколико месеци рада.  

Савети и трикови за процес gettextизације

Чим се открије десинхронизација, gettextизација се прекида. Теоретски, вероватно би било могуће да се gettextизација ресинхронизује касније у документу употребом нпр. истог алгоритма који користи и diff(1) алат. Али ручна интервенција би и даље била обавезна да би се ручно подударили елементи који нису могли аутоматски да се подударе, чиме се објашњава зашто аутоматска ресинхронизација (још?) није имплементирана.

Када се то догоди, све се своди на поновно поравнавање ових проклетих структура фајлова кроз ручно уређивање. po4a-gettextize је прилично детаљан у вези тога шта је кренуло погрешно. Он пријављује стрингове који се не подударају, њихове позиције у тексту, и тип сваког од њих. Уз то, PO фајл који је до тада генерисан се избацује као gettextization.failed.po како бисте могли даље да истражујете.

Ево неких осталих трикова који могу да вам помогну у овом заморном процесу:

Уклоните сав додатни садржај превода, као што је одељак у коме се одаје признање преводиоцима. Можете касније да их додате са po4a, употребом додатака (погледајте po4a(7)).
Ако је потребно да уређујете фајлове како бисте им поравнали структуре, радије уређујте превод ако је могуће. Заиста, ако измене оригинала нису суптилне, стара и нова верзија неће да се подударају приликом освежавања PO фајла, па ће одговарајући превод у сваком случају да се одбаци. Али ако је неопходно да такође уредите и оригинални документ, не оклевајте да то учините: важна ствар је да за почетак добијете први PO фајл.
Не оклевајте да уконите било какав оригинални садржај који не постоји у преведеној верзији. Тај садржај ће касније аутоматски да се врати, када се PO фајл буде синхронизовао са документом.
Вероватно ћете морати да обавестите оригиналног аутора о било каквим променама структуре у превпду које се чине оправданим. Проблеми у оригиналном документу би требало да се пријаве аутору. Ако се поправе у само у вашем преводу, само део заједнице ће знати за то. А и иначе је немогуће да се тако нешто уради када се користи po4a ;)
Понекад се садржаји пасуса подударају, али не и њихови типови. Исправљање овог проблема је углавном зависно од формата. Често се догађа у POD и man због чињенице да један од пасуса садржи линију која почиње празним простором док други не. У тим форматима, такви пасуси не могу да се обавију и стога постају други тип. Једноставно уклоните размак и биће како треба. Узрок такође може да буде и грешка у куцању имена ознаке у XML.

Слично, два пасуса могу у POD фајлу да се споје у један када раздвајајућа линија садржи неке размаке, или када нема празне линије између =item линије и садржаја ставке.

Понекад се чини да је порука о десинхронизацији необична јер је превод придружен погрешном оригиналном пасусу. То је знак неоткривеног проблема раније у процесу. Потражите стварну тачку десинхронизације испитивањем фајла gettextization.failed.po, и исправите проблем тамо где се он заиста и налази.
Код неких незахвалних поставки имаћете утисак да је po4a појео неке делове текста, било оригиналног, било превода. gettextization.failed.po указује да су се оба фајла подударила, као што се и очекује, све до пасуса N. Али тада, направљен је (неуспели) покушај да се подудари пасус N+1 оригиналног фајла не са N+1 пасусом превода, као што би требало, већ са N+2 пасусом. Као да је N+1 пасус који видите у оригиналном документу једноставно нестао из фајла током процеса.

Ова несрећна ситуација се дешава када се исти пасус понавља по документу. У том случају се у PO фајлу не прави нова ставка, већ се постојећој ставки додаје нова референца.

Дакле, претходна листуација се дешава када се сва слична али ипак различита пасуса преведу на потпуно исти начин. Очигледно, то ће да уклони пасус из превода. Да бисте решили проблем, довољно је да на једном од превода у документу начините ситну измену. А можда вам више одговара да избаците други пасус из оригиналног документа.

С друге стране, ако се исти пасус који се појављује у оригиналном документу двапут не преведе идентично на обе локације, имаћете утисак да је један пасус оригиналног документа једноставно испарио. Само ископирајте најбољи превод преко оног другог у преведеном документу и решићете проблем.

Као последња напомена, немојте сувише да се изненадите ако прва синхронизација вашег PO фајла траје прилично дуго. То је стога што се већина msgid стрингова PO фајла који је генерисала gettextизација не подудара потпуно са било којим елементом POT фајла који је креиран из скорашњих мастер фајлова. Услед тога gettext тражи најближе подударање употребом захтевног алгоритма близине стрингова.

На пример, првом позиву po4a-updatepo француског превода Perl документације (PO фајл величине 5.5 MБ) је требало око 48 сати (да, два дана) док су наредни трајали само десетак секунди.

 

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7).  

АУТОРИ

 Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
 Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

 

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања 2002-2020 by SPI, inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).


 

Index

ИМЕ
СИНОПСИС
ОПИС
ОПЦИЈЕ
Конвертовање ручног превода у po4a пројекат
Савети и трикови за процес gettextизације
ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ
АУТОРИ
ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

This document was created by using the manual pages.
Time: 23:40:19 GMT, February 22, 2021