PO4A-TRANSLATE

Section: Po4a Алати (1p)
Updated: 2021-02-22
Index Return to Main Contents
 

ИМЕ

po4a-translate - конверзија PO фајла назад у формат документације  

СИНОПСИС

po4a-translate -f fmt -m мастер.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc је излаз, све остало је улаз)  

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Скрипта po4a-translate је задужена за конверзију превода (урађеног у PO фајлу) назад у формат документације. Достављени PO фајл би требало да буде превод POT фајла који креирао алат po4a-gettextize(1).  

ОПЦИЈЕ

-f, --format
Формат документације који се обрађује. Да бисте видели списак доступних формата употребите опцију --help-format.
-a, --addendum
Додаје фајл на крај фајла резултата (како би се на пример поставило име преводиоца или одељак „О овом преводу”). Прва линија фајла који се умеће би требало да буде PO4A заглавље које назначава место додавања фајла (погледајте одељак КАКОДА уметнем додатни текст у преводе у po4a(7)).
-A, --addendum-charset
Скуп карактера додатка. Имајте на уму да би сви додаци требало да буду записани употребом истог скупа карактера.
-m, --master
Фајл са мастер документом који се преводи.
-M, --master-charset
Скуп карактера фајла који садржи документ који се преводи.
-l, --localized
Фајл у који би локализован (преведен) документ требало да се упише.
-L, --localized-charset
Скуп карактера фајла који садржи локализовани документ.
-p, --po
Фајл из кога би требало да се чита каталог порука.
-o, --option
Додатна опција (или више њих) које се прослеђују додатку формата. Погледајте документацију сваког од додатака да сазнате више информација о важећим опцијама и њиховом значењу. На пример, AsciiDoc парсеру бисте могли да проследите '-o tablecells', док би текст парсер прихватио '-o tabs=split'.
-k, --keep
Најмањи ниво преведености који је потребан да се резултујући фајл задржи (тј. запише) (подразумевано: 80). То значи да је подразумевано потребно да барем 80% неког фајла буде преведено како би се његов превод записао на диск.
-w, --width
Колона око које би требало да обавијамо излазни фајл.
-h, --help
Приказује кратку поруку помоћи.
--help-format
Списак формата документације које програм po4a разуме.
-V, --version
Приказује верзију скрипте и завршава извршавање.
-v, --verbose
Увећава детаљност извештавања програма.
-d, --debug
Исписује неке информације битне за отклањање грешака.
--porefs тип[,wrap|nowrap]
Наводи форамт референци. Аргумент тип може да буде једно од: never да се не креирају никакве референце, file да се наведе само фајл без броја линије, counter да се број линије замени растућим бројачем, и full да се креирају комплетне референце (подразумевано: full).

Иза аргумента може да следи зарез па или wrap или nowrap кључна реч. Подразумевано се референце исписују у једној линији. Опција wrap обавија референце на више линија, чиме се опонашају gettext алати (xgettext и msgmerge). Ова опција ће да постане подразумевана у будућим издањима, јер има више смисла. Доступна је и nowrap опција тако да ако то желе, корисници могу да задрже старо понашање.

--wrap-po no|newlines|број (подразумевано: 76)
Наводи како би po фајл требало да се обавија. Овим вам се даје избор између фајлова који су лепо обавијени али би могли да доведу до git конфликата, или фајлова који се лакше обрађују аутоматски, али су компликованији за читање.

Раније је gettext свита програма реформатирала po фајлове на 77ој колони ради лепшег изгледа. Ова опција одрешује понашање програма po4a. Ако се постави на нумеричку вредност, po4a ће да обавије po након колоне под тим бројем и након прелома линија у садржају. Ако се постави на newlines, po4a ће само да раздели msgid и msgstr након прелома линија у садржају. Ако се постави на no, po4a уопште неће да обавија po фајл. Обавијање коментара-референци се конторлише опцијом --porefs.

Имајте на уму да ова опција не утиче на то како се msgid и msgstr обавијају, тј. на то како се додају преломи линија у садржај ових стрингова.

 

Додавање садржаја (осим превода) генерисаним фајловима

Да бисте у генерисани фајл додали нешто више осим онога што сте превели (као што је име преводиоца, или одељак „О овом преводу”), треба да употребите опцију --addendum.

Прва линија додатка мора да буде заглавље које назначава место у документу на које се додатак умеће (то може да буде пре или након датог дела документа). Остатак фајла ће дословно да се дода у излазни фајл, без било какве даље обраде.

Имајте на уму да ако po4a-translate не успе да дода један од датих фајлова, оне ће да одбаци комплетан превод (јер би недостајуће фајл могао да буде онај који назначава аутора, чиме би се корисници спречили да ступе у контакт како би му пријавили грешке у преводу).

Заглавље има прилично круту синтаксу. За више информација о томе како да користите ову могућност и како она ради, молимо да погледате po4a(7) man страницу.  

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)  

АУТОРИ

 Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
 Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

 

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања 2002-2020 by SPI, inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).


 

Index

ИМЕ
СИНОПСИС
ОПИС
ОПЦИЈЕ
Додавање садржаја (осим превода) генерисаним фајловима
ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ
АУТОРИ
ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

This document was created by using the manual pages.
Time: 23:40:19 GMT, February 22, 2021