po4av0.56

Broncode

U vindt de broncode van de laatste uitgave op GitHub.

Het programma in binaire vorm

po4a is een Perl-module. Het is als een programmapakket beschikbaar in verschillende Open-Brondistributies (Debian, Ubuntu, FreeBSD, Gentoo, Fedora, Mandriva en wellicht andere).

Git-opslagruimte

De recentste broncode is te vinden in onze Git-opslagruimte.

Deze bevat ook extra modules die momenteel worden onderzocht, maar waarvan de kwaliteit nog niet voldoende hoog is om uitgebracht te worden. Zij wachten met andere woorden nog op uw bijdrage :)

Deutsch español français Italiano 日本語 Nederlands polski Português (Brasil) Русский український 简体中文 English (how to set the default document language)