po4av0.56

Zelf bijdragen !

Indien u wenst mee te werken, kunt u ons contacteren

Rapporten over bugs, patches, aanvragen voor extra functionaliteit en andere feedback zijn welkom op de mailinglijst, in de GitHub tracker en in het BTS van Debian.

Indien u de code zelf kunt verbeteren, zijn uw voorgestelde wijzigingen (pull requests) tegenover de GitHub-opslagruimte meer dan welkom.

Vertalen

De makkelijkste manier om te helpen bij het vertalen van po4a is via weblate, maar indien u dit wenst kunt u ook rechtstreeks 'pull requests' richten tot de broncode-git.

Vertaling van de software


Vertaling van de documentatie


Vertaling van de website


Te doen

We zijn op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het geschikt maken voor/testen op Windows

Ondersteuning voor XLIFF zou welkom zijn.

Deutsch español français Italiano 日本語 Nederlands polski Português (Brasil) Русский український 简体中文 English (how to set the default document language)