Locale::Po4a::Texinfo

Section: Po4a Алати (3pm)
Updated: 2023-01-01
Index Return to Main Contents
 

ИМЕ

Locale::Po4a::Texinfo - двосмерна конверзија Texinfo (и изведених) докумената и PO фајлова  

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Texinfo је модул који помаже превођење Texinfo докумената на друге [људске] језике.

Овај модул садржи дефиниције уобичајених Texinfo команди и окружења.

У PO фајлове се додају само коментари који почињу са ’TRANSLATORS’. Они служе као водич преводиоцима.  

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Овај модул је још у бета фази. Молимо вас да шаљете коментаре и захтеве за нове могућности.  

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)  

АУТОРИ

 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

 

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2004-2007 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате сагласно условима GPL (погледајте фајл COPYING).


 

Index

ИМЕ
ОПИС
СТАТУС ОВОГ МОДУЛА
ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ
АУТОРИ
ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

This document was created by using the manual pages.
Time: 01:12:42 GMT, January 01, 2023