po4av0.69

Locale::Po4a::Texinfo

Section: Narzędzia po4a (3pm)
Updated: 2023-01-01
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

Locale::Po4a::Texinfo - konwersja dokumentów Texinfo i pochodnych z/do plików PO  

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Texinfo jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie Texinfo do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Texinfo.

Only the comments starting with 'TRANSLATORS' are added to the PO files to guide the translators.  

STATUS MODUŁU

Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb dotyczących dodania nowych funkcjonalności.  

ZOBACZ TAKŻE

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)  

AUTORZY

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

 

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

 

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2004-2007 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).


 

Index

NAZWA
OPIS
STATUS MODUŁU
ZOBACZ TAKŻE
AUTORZY
TŁUMACZENIE
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

This document was created by using the manual pages.
Time: 01:12:41 GMT, January 01, 2023
català Deutsch English Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 Bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 简体中文 (how to set the default document language)