po4av0.70

Locale::Po4a::Texinfo

Section: Po4a-verktøy (3pm)
Updated: 2024-01-29
Index Return to Main Contents
 

NAVN

Locale::Po4a::Texinfo - omform Texinfo-dokumenter og avledninger fra/til PO-filer  

BESKRIVELSE

Formålet med po4a-prosjektet (PO for alt) er å lette oversettelsen (og mer interessant, vedlikeholding av oversettelser) ved bruk av gettext-verktøy i områder de ikke er tiltenkt, som dokumentasjon.

Locale::Po4a::Texinfo er en modul for å bidra med oversettelsen av Texinfo-dokumenter til andre (menneske)-språk.

Denne modulen inneholder definisjonen av ofte brukte Texinfo-kommandoer og miljøer.

Kun kommentarene som starter med «TRANSLATORS» legges til PO-filene for å veilede oversetterne.  

STATUS OF THIS MODULE

This module is still beta. Please send feedback and feature requests.  

SE OGSÅ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)  

UTVIKLERE

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

 

KOPIRETT OG LISENS

© 2004-2007 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see COPYING file).


 

Index

NAVN
BESKRIVELSE
STATUS OF THIS MODULE
SE OGSÅ
UTVIKLERE
KOPIRETT OG LISENS

This document was created by using the manual pages.
Time: 00:28:44 GMT, January 29, 2024
català Deutsch English Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 Bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 简体中文 (how to set the default document language)