Locale::Po4a::AsciiDoc

Section: Po4a Алати (3pm)
Updated: 2024-01-29
Index Return to Main Contents
 

ИМЕ

Locale::Po4a::AsciiDoc - двосмерна конверзија AsciiDoc докумената и PO фајлова  

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::AsciiDoc је модул који помаже превођење докумената у AsciiDoc формату.  

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:
definitions
Име фајла који садржи дефиниције за po4a, као што је дефинисано у одељку ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИЗ САМОГ ФАЈЛА. Ову опцију можете користити у случају да није могуће постављање дефиниција у документ који се преводи.

У фајлу дефиниција, линије не смеју да почну са две косе линије, већ директно са po4a:.

entry
Листа ставки атрибута раздвојених размацима које желите да преведете. Подразумевано је да ниједна ставка атрибута не може да се преведе.
macro
Листа макро дефиниција раздвојених размацима.
style
Листа дефиниција стилова раздвојених размацима.
forcewrap
Укључује аутоматско обавијање линија за блокове који се не наводе дословно, чак и ако би AsciiDoc форматери могли погрешно да интерпретирају резултат.

Програм po4a подразумевано неће да обавија направљене AsciiDoc фајлове јер је обавезна ручна провера како би се обезбедило да обавијање не промени форматирање. Узмите на пример следећу ставку листе:

 * веома дугачка реченица која се завршава бројем 1. Друга реченица.

Ако обавијање доведе до оваквог представљања, ставка се дели у нумерисану подлисту. Да ствар буде још гора, ситуацију може да испита само особа која говори језик коришћен у преводу.

 * веома дугачка реченица која се завршава бројем
   1. Друга реченица.

Приметите да необавијање фајлова које производи програм po4a не би требало да представља проблем, јер су ти фајлови намењени аутоматској обради. Они свакако не би требало да се посматрају као изворни фајлови.

Помоћу ове опције програм po4a ће направити изворне фајлове који изгледају лепше, али који потенцијално могу да доведу до погрешно форматирних излазних докумената.

noimagetargets
Подразумевано је могуће да се циљеви блок слика преводе како би се омогућило да садржај показује на преведене слике. То може да се заустави постављањем ове опције.
tablecells
Ова опција је заставица која омогућава сегментацију подтабела у садржај ћелије. Сегментација је ограничена само на садржај ћелије, без било каквог парсирања унутар ње.
compat
Укључује компатибилност парсирања правила са различитим алатима. Доступне опције су ``asciidoc'' или ``asciidoctor''. Asciidoctor има строжија правила парсирања, као што је једнакост дужина отварајућих и затварајућих ограда блока.
nolinting
Искључује линтинг поруке. Када изворни кôд не може да се поправи тако да се добије чистија структура документа, ове поруке су бескорисне.
yfm_keys
Листа кључева раздвојених запетама који треба да се обраде за превод у YAML Front Matter одељку. Сви остали кључеви се прескачу. При подударању кључева се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се yfm_paths и yfm_keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од њих. Вредности низа се увек преводе, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.
yfm_skip_array
Вредности типа низ у YAML Front Matter одељку се не преводе.
yfm_paths
Листа хеш путања раздвојених запетама који треба да се обраде за издвајање у YAML Front Matter одељку, све остале путање се прескачу. При подударању путања се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се yfm_paths и yfm_keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од опција. Вредности низова се увек враћају, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.
 

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИЗ САМОГ ФАЈЛА

AsciiDoc модул може да се прилагоди линијама које почињу са //po4a:. Ове линије се интерпретирају као команде парсера. Препознају се следеће команде:
//po4a: macro име[листа атрибута]
Ово детаљно описује параметре за макро; име мора да буде важеће име макроа, и да се завршава доњом цртом у случају да циљ мора да се преведе.

Аргумент листа атрибута је листа раздвојена зарезима која садржи информације о аргументима који могу да се преведу. Ова листа садржи или бројеве, који дефинишу позиционе параметре, или именоване атрибуте.

Ако се испред аргумента name стави знак плус (+), онда се макро и његови аргументи преводе као целина. У овом случају нема потребе да се дефинише листа аргумената, али је потребно да постоје угласте заграде.

//po4a: style [листа атрибута]
Ово детаљно описује који атрибути стила морају да се преведу.

Аргумент листа атрибута је листа раздвојена зарезима која садржи информације о аргументима који могу да се преведу. Ова листа садржи или бројеве, којима се дефинишу позициони параметри, или именоване атрибуте. Први атрибут је име стила, и он неће да се преводи.

У случају да се испред имена стила стави знак плус (+), листа атрибута се преводи као целина. Нама потребе да се дефинишу атрибути који могу да се преводе.

У случају да се испред имена стила стави знак минус (-), тај атрибут се не преводи.

//po4a: entry име
Ово наводи да ставка атрибута може да се преводи. Подразумева се да оне не могу да се преводе.
 

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Успешно је тестиран на једноставним AsciiDoc фајловима.  

АУТОРИ

 Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
 Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>

 

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

 Права умножавања © 2005-2008 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.
 Права умножавања © 2012 Дени БАРБИЈЕ <barbier@linuxfr.org>.
 Права умножавања © 2017 Мартин Квинсон <mquinson#debian.org>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

__END__

# LocalWords: Charset charset AsciiDoc tablecells po UTF gettext msgid nostrip


 

Index

ИМЕ
ОПИС
ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИЗ САМОГ ФАЈЛА
СТАТУС ОВОГ МОДУЛА
АУТОРИ
ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

This document was created by using the manual pages.
Time: 00:28:48 GMT, January 29, 2024