po4av0.69

Locale::Po4a::AsciiDoc

Section: Narzędzia po4a (3pm)
Updated: 2023-01-01
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

Locale::Po4a::AsciiDoc - konwersja dokumentów AsciiDoc z/do plików PO  

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::AsciiDoc is a module to help the translation of documentation in the AsciiDoc format.  

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

Opcje tego modułu:
definitions
Nazwa pliku zawierającego definicje dla po4a, jak to zdefiniowano w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM. Można użyć tej opcji, jeśli nie jest możliwe umieszczenie definicja w tłumaczonym dokumencie.

In a definitions file, lines must not start by two slashes, but directly by po4a:.

entry
Space-separated list of attribute entries you want to translate. By default, no attribute entries are translatable.
macro
Space-separated list of macro definitions.
style
Space-separated list of style definitions.
forcewrap
Enable automatic line wrapping in non-verbatim blocks, even if the result could be misinterpreted by AsciiDoc formatters.

By default, po4a will not wrap the produced AsciiDoc files because a manual inspection is mandated to ensure that the wrapping does not change the formatting. Consider for instance the following list item:

 * a long sentence that is ending with a number 1. A second sentence.

If the wrapping leads to the following presentation, the item is split into a numbered sub-list. To make things worse, only the speakers of the language used in the translation can inspect the situation.

 * a long sentence that is ending with a number
   1. A second sentence.

Note that not wrapping the files produced by po4a should not be a problem since those files are meant to be processed automatically. They should not be regarded as source files anyway.

With this option, po4a will produce better-looking source files, that may lead to possibly erroneous formatted outputs.

noimagetargets
By default, the targets of block images are translatable to give opportunity to make the content point to translated images. This can be stopped by setting this option.
tablecells
This option is a flag that enables sub-table segmentation into cell content. The segmentation is limited to cell content, without any parsing inside of it.
compat
Switch parsing rules to compatibility with different tools. Available options are ``asciidoc'' or ``asciidoctor''. Asciidoctor has stricter parsing rules, such as equality of length of opening and closing block fences.
nolinting
Disable linting messages. When the source code cannot be fixed for clearer document structure, these messages are useless.
yfm_keys
Comma-separated list of keys to process for translation in the YAML Front Matter section. All other keys are skipped. Keys are matched with a case-sensitive match. If yfm_paths and yfm_keys are used together, values are included if they are matched by at least one of the options. Array values are always translated, unless the yfm_skip_array option is provided.
yfm_skip_array
Do not translate array values in the YAML Front Matter section.
yfm_paths
Comma-separated list of hash paths to process for extraction in the YAML Front Matter section, all other paths are skipped. Paths are matched with a case-sensitive match. If yfm_paths and yfm_keys are used together, values are included if they are matched by at least one of the options. Arrays values are always returned unless the yfm_skip_array option is provided.
 

DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM

Działanie modułu AsciiDoc może być zmieniane za pomocą linii zaczynających się od //po4a:, które są interpretowane jako polecenia parsera. Rozpoznawane są następujące polecenia:
//po4a: macro name[attribute list]
This describes in detail the parameters of a macro; name must be a valid macro name, and it ends with an underscore if the target must be translated.

The attribute list argument is a comma separated list which contains information about translatable arguments. This list contains either numbers, to define positional parameters, or named attributes.

If a plus sign (+) is prepended to name, then the macro and its arguments are translated as a whole. There is no need to define attribute list in this case, but brackets must be present.

//po4a: style [attribute list]
This describes in detail which attributes of a style must be translated.

The attribute list argument is a comma separated list which contains information about translatable arguments. This list contains either numbers, to define positional parameters, or named attributes. The first attribute is the style name, it will not be translated.

If a plus sign (+) is prepended to the style name, then the attribute list is translated as a whole. There is no need to define translatable attributes.

If a minus sign (-) is prepended to the style name, then this attribute is not translated.

//po4a: entry name
This declares an attribute entry as being translatable. By default, they are not translated.
 

STATUS MODUŁU

Tested successfully on simple AsciiDoc files.  

AUTORZY

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

 

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

 

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright © 2005-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.
 Copyright © 2012 Denis BARBIER <barbier@linuxfr.org>.
 Copyright © 2017 Martin Quinson <mquinson#debian.org>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

__END__

# LocalWords: Charset charset AsciiDoc tablecells po UTF gettext msgid nostrip


 

Index

NAZWA
OPIS
OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ
DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM
STATUS MODUŁU
AUTORZY
TŁUMACZENIE
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

This document was created by using the manual pages.
Time: 01:12:40 GMT, January 01, 2023
català Deutsch English Esperanto español français hrvatski Magyar Italiano 日本語 Bokmål Nederlands polski Português Português (Brasil) Русский српски језик український 简体中文 简体中文 (how to set the default document language)